Organizujeme a vedieme krúžky pre deti, semináre pre dospelých a individuálne stretnutia zamerané na partnerstvo s koňmi, osobný rozvoj, liečenie a ekovýchovu.

Liečivé stretnutia s koňmi

Veríme v liečivú energiu koní a ich pozitívny vplyv na telesné aj duševné zdravie ľudí.

Ukazujeme nové možnosti spolužitia s koňmi, poskytujeme kvalifikovanú hipoterapiu zameranú na hiporehabilitáciu a stretnutia s hipoterapeutickým prístupom pre zdravé deti, sebarozvojové, koučingové a liečivé stretnutia pre dospelých a vedieme vzdelávacie aktivity s asistenciou koní pre skupiny.

Zmysluplné aktivity   

Sprostredkúvame zážitky spojené s prírodou, zvieratami a životom na farme.

Vedieme krúžky a aktivity pre deti zamerané na rozvíjanie vzťahu k prírode, zdravý telesný a duševný vývoj aj získavanie nových zručností. Dávame deťom, ale aj dospelým, možnosť zažiť život na  skutočnej farme, so všetkým, čo k tomu patrí.

Zdravý chov koní 

Podporujeme rovnocenné partnerstvo s koňmi a rozvíjame vzájomné vzťahy.

V spolupráci s odborníkmi vedieme a organizujeme semináre zamerané na welfare koní a partnerstvo (starostlivosť o zdravie, kopytá, natural horsmanship, práca vo voľnosti, pozitívna motivácia a iné.) a poskytujeme individuálne poradenstvo a tréningy pre dospelých aj kone.

Máte záujem o spoluprácu? 

Kontaktujte nás!