Podporujeme holistický rozvoj osobnosti a rozvíjanie sociálnej a emocionálnej inteligencie detí aj dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi. Šírime osvetu v oblasti partnerského spolužitia s koňmi a ich zdravý chov.

Liečivé stretnutia s koňmi

Veríme v liečivú energiu koní a ich pozitívny vplyv na telesné aj duševné zdravie ľudí.

Ukazujeme nové možnosti spolužitia s koňmi, poskytujeme kvalifikovanú hipoterapiu a stretnutia s hipoterapeutickým prístupom pre zdravé deti, sebarozvojové, koučingové a liečivé stretnutia pre dospelých a vedieme vzdelávacie aktivity s asistenciou koní pre skupiny aj firmy.

Zmysluplné aktivity   

Sprostredkúvame zážitky spojené s prírodou, zvieratami a životom na farme.

Naše vlastné krúžky, tábory a pravidelné aktivity pre deti sú momentálne pozastavené. Hľadáme vhodné priestory.

Prinesieme však v blízkej dobe zoznam miest, kde to cítia rovnako alebo aspoň podobne a zameriavajú sa na rozvíjanie vzťahu k prírode, zdravý telesný a duševný vývoj aj získavanie nových zručností. Budú to miesta, kde majú deti a aj dospelí možnosť zažiť život v súlade s prírodou.

Máte priestory alebo kone a chcete sa pridať ?

Kontaktujte nás!

Zdravý chov koní 

Podporujeme rovnocenné partnerstvo s koňmi a rozvíjame vzájomné vzťahy.

Poskytujeme individuálne poradenstvo a tréningy pre koniarov, začínajúcich koniarov aj kone (príprava koní a ľudí, "problémové" správanie, budovanie a podpora zdravých vzťahov aj jazdeckého umenia). V spolupráci s odborníkmi vedieme a organizujeme semináre, zamerané na welfare koní a partnerstvo (komunikácia s koňmi, starostlivosť o zdravie, hipoaktivity a iné). 

Máte záujem o účasť alebo o spoluprácu? 

Kontaktujte nás!