Naše aktivity

Podporujeme holistický rozvoj osobnosti a rozvíjanie sociálnej a emocionálnej inteligencie detí aj dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi. Šírime osvetu v oblasti partnerského spolužitia s koňmi a ich zdravý chov.


Rozvojové stretnutia s koňmi

Veríme v liečivú energiu koní a ich pozitívny vplyv na telesné aj duševné zdravie ľudí.

Ukazujeme nové možnosti spolužitia s koňmi, realizujeme stretnutia s hipoterapeutickým prístupom pre zdravé deti, sebarozvojové, koučingové a liečivé stretnutia pre dospelých a vedieme vzdelávacie aktivity s asistenciou koní pre skupiny aj firmy.

Zmysluplné aktivity   

Sprostredkúvame zážitky spojené s prírodou, zvieratami a životom na farme.

Momentálne nemáme vhodné prostredie na realizáciu skupinových farmárskych zážitkov, ale prostredníctvom sociálnych sietí prinášame zoznam miest, kde to cítia rovnako alebo aspoň podobne. Dôležitý je dôraz na rozvíjanie vzťahu k prírode, zdravý telesný a duševný vývoj aj získavanie nových zručností. Ukážeme vám miesta, kde majú deti a aj dospelí možnosť zažiť život v súlade s prírodou.

Zdravý chov koní 

Podporujeme rovnocenné partnerstvo s koňmi a rozvíjame vzájomné vzťahy.

Poskytujeme individuálne poradenstvo a tréningy pre koniarov, začínajúcich koniarov aj kone (príprava koní a ľudí, "problémové" správanie, budovanie a podpora zdravých vzťahov aj jazdeckého umenia). V spolupráci s odborníkmi pripravujeme semináre, zamerané na welfare koní a partnerstvo (komunikácia s koňmi, starostlivosť o zdravie, hipoaktivity a iné). 

Máte otázku? Chcete sa pridať?