Naše aktivity

Podporujeme holistický rozvoj osobnosti, odolnosť a rozvíjanie sociálnej a emocionálnej inteligencie detí aj dospelých prostredníctvom aktivít a v spolupráci s koňmi.

Šírime osvetu v oblasti zdravého chovu a partnerského spolužitia s koňmi.


Rozvojové stretnutia s koňmi

Veríme v liečivú energiu koní a ich pozitívny vplyv na telesné aj duševné zdravie ľudí.

Ukazujeme nové možnosti spolužitia s koňmi, realizujeme stretnutia s hipoterapeutickým účinkom pre zdravé deti i dospelých, sebarozvojové a koučingové stretnutia pre dospelých a vedieme vzdelávacie aktivity s asistenciou koní pre skupiny aj firmy.

Zmysluplné aktivity   

Sprostredkúvame zážitky spojené s prírodou, zvieratami a životom na farme.

Dôraz kladieme na rozvíjanie vzťahu k prírode, zdravý telesný a duševný vývoj aj získavanie nových zručností. 

Zdravý chov koní 

Podporujeme rovnocenné partnerstvo s koňmi a rozvíjame vzájomné vzťahy.

Poskytujeme individuálne poradenstvo a tréningy pre koniarov, začínajúcich koniarov aj prípravu koní na spolužite s ľuďmi. V spolupráci s odborníkmi pripravujeme semináre, zamerané na welfare koní, komunikáciu a partnerstvo . 

V spolupráci s odborníkmi realizujeme

Koučing s koňmi

Zážitkový koučingový program facilitovaný koňmi na témy klienta. Často sa vyskutujúce témy: osobný priestor, komunikácia, osobná sila, vodcovstvo, emócie, cieľavedomosť atď.


Bytie s koňmi

Harmonizujúce bytie s koňmi s prvkami hipoterapie a tréning mindfulness alebo podporu kohorencie a odolnosti, pre ľudí zaťažených stresom alebo túžiacich po blízkosti koní. 

Rozvoj s koňmi

Stretni seba - transformačný sebarozvoj facilitovaný koňmi pre obnovu rovnováhy v živote, zvedomenie súvislostí, uvoľnenie blokov a podporu autenticity.  


Vnímavá koniarka/farmárka

Kurz začínajúcej koniarky alebo farmárky - zahŕňa všetko dôležité, čo potrebuje vedieť majiteľ koňa / farmy s koňmi. Vedie hipologička s 30 ročnými skúsenosťami s chovom koní.

Vzdelávanie s koňmi

Celodenné skupinové stretnutia (max 6-8 osôb) venované konkrétnym témam, s dôrazom na "soft skills" a celkový rozvoj osobnosti alebo tímu.


Zaži kone

Zážitkové stretnutia pre deti alebo dospelých, ktorých zaujíma svet koní, ich potreby a život a nie je ich prvotným záujmom naučiť sa jazdiť na koni. 

Podporujeme

Podporujeme tých, čo to potrebujú a nevedia si pomôcť sami. Vďaka vašim darom môžeme pomáhať mať sa lepšie koňom, mačkám i ďalším zvieratám.

Môžete sa pridať aj vy:-)


V roku 2021 do nášho tímu prišli dva zachránené kone Sára a Zeus, o ktoré sa Hanka s láskou starala. Po roku a pol boli kone premiestnené späť do Centra pre týrané zvieratá (ZZPZ). 


Máte otázku?