Naše aktivity

Podporujeme holistický rozvoj osobnosti a rozvíjanie sociálnej a emocionálnej inteligencie detí aj dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi. Šírime osvetu v oblasti partnerského spolužitia s koňmi a ich zdravý chov.


Rozvojové stretnutia s koňmi

Veríme v liečivú energiu koní a ich pozitívny vplyv na telesné aj duševné zdravie ľudí.

Ukazujeme nové možnosti spolužitia s koňmi, realizujeme stretnutia s hipoterapeutickým účinkom pre zdravé deti i dospelých, sebarozvojové a koučingové stretnutia pre dospelých a vedieme vzdelávacie aktivity s asistenciou koní pre skupiny aj firmy.

Zmysluplné aktivity   

Sprostredkúvame zážitky spojené s prírodou, zvieratami a životom na farme.

Momentálne nemáme vhodné prostredie na realizáciu skupinových farmárskych zážitkov, veríme však, že sa to časom zmení a budeme môcť pokračovať. Dôraz kladieme na rozvíjanie vzťahu k prírode, zdravý telesný a duševný vývoj aj získavanie nových zručností. Podporujeme miesta, kde majú ľudia aj kone možnosť žiť so sebou v súlade.

Zdravý chov koní 

Podporujeme rovnocenné partnerstvo s koňmi a rozvíjame vzájomné vzťahy.

Poskytujeme individuálne poradenstvo a tréningy pre koniarov, začínajúcich koniarov aj prípravu koní na spolužite s ľuďmi. V spolupráci s odborníkmi pripravujeme semináre, zamerané na welfare koní, komunikáciu a partnerstvo . 

V spolupráci s odborníkmi realizujeme

Koučing s koňmi

Zážitkový koučingový program s asistenciou koní na témy klienta. Často sa vyskutujúce témy: osobný priestor, komunikácia, vodcovstvo, emócie, cieľavedomosť atď.


Bytie s koňmi

Harmonizujúce bytie s koňmi s prvkami hipoterapie a tréning mindfulness, pre ľudí zaťažených stresom alebo túžiacich po blízkosti koní. 

Rozvoj s koňmi

Stretni seba - transformačný sebarozvoj s asistenciou koní pre obnovu rovnováhy v živote, zvedomenie súvislostí, uvoľnenie blokov a podporu vlastnej autenticity.  


Vnímavá koniarka/farmárka

Kurz začínajúcej koniarky alebo farmárky - zahŕňa všetko dôležité, čo potrebuje vedieť majiteľ koňa / farmy s koňmi. Vedie hipologička s 30 ročnými skúsenosťami s chovom koní.

Vzdelávanie s koňmi

Celodenné skupinové stretnutia (max 6 osôb) venované konkrétnym témam, s dôrazom na "soft skills" a celkový rozvoj osobnosti alebo tímu.


Zaži kone

Zážitkové stretnutia pre deti alebo dospelých, ktorých zaujíma svet koní, ich potreby a život a nie je ich prvotným záujmom naučiť sa jazdiť na koni. 

Podporujeme

Podporujeme podobne zmýšľajúce združenia, osoby a aktivity. V roku 2021 pribudli do nášho tímu dva ďalšie zachránené kone Sára a Zeus, ktoré našli nový domov na farme "U Hanky". Vďaka vašim darom im môžeme pomáhať mať sa lepšie - viď DARUJME.

Môžete sa pridať aj vy:-)
DARY a 2%

Máte otázku? Chcete sa pridať?