ZREALIZOVALI SME V ROKU 2022 - PROGRAM UKONČENÝ


Na ceste k sebe s čarovnými koňmi

Rozvojový program pre ženy v náročných životných situáciách


Vedeli ste, že kone nie sú len na jazdenie?

Sú to aj skvelí učitelia, kouči a terapeuti, ktorí pomáhajú ľuďom mať sa lepšie. A to na nich nemusíte ani sedieť!

Kone v spolupráci s terapeutom, koučom alebo lektorom môžu ľuďom pomôcť: 

 • obnoviť rovnováhu telo-myseľ-duša
 • naučiť sa rozumieť svojim pocitom a prejavom
 • lepšie komunikovať a spolupracovať s ľuďmi (aj zvieratami)
 • spoznať svoje silné aj slabé stránky a rozvíjať svoj potenciál
 • obnoviť či posilniť sebadôveru
 • naučiť sa pracovať s osobnými hranicami
 • byť trpezlivejší, cieľavedomejší a vytrvalejší
 • ľahšie spracovať traumy a duševné trápenia (PTSD, syndróm vyhorenia, stres...) 
 • a to všetko  v uvoľnenej a často aj zábavnej atmosfére umocnenej energiou prírody


Schopnosti koní prispievať k rovnováhe (telesnej aj duševnej) využíva nielen klasická hipoterapia ako ju už dávno poznáme na Slovensku, ale aj nové odvetvia venované terapiám a osobnému rozvoju s asistenciou koní (Equine Assisted Therapy a Equine Assisted Activities /Learning).

A práve toto chceme prostredníctvom OZ Čarovné kone šíriť aj na Slovensku. Máme na to osobné aj odborné skúsenosti a chuť pomáhať i ukázať ľuďom aj inú stránku konskej sily. A zároveň chceme poukázať na dôležitosť welfare (zdravého "fér" chovu)  týchto nádherných a múdrych zvierat, bez ktorých to celé nedáva zmysel.

Aby sme naše vízie mohli ľahšie realizovať, využili sme možnosť zapojiť sa do grantovej výzvy Nadácie Granvia a grant sme získali:-)  ĎAKUJEME!O projekte Na ceste k sebe s čarovnými koňmi


Program je venovaný ženám v náročných životných situáciách, v ktorých sa necítia dobre a ktoré ich oberajú o pocit spokojnosti, energie a radosti zo života. Náročnou situáciou pritom môže byť pre každú niečo iné (od vzťahov, cez sťahovanie a prácu, až po vážne udalosti v rodine a osobné emočné prežívanie).  

Program je určený pre ženy, ktoré majú záujem aktívne sa podieľať na svojom sebarozvoji a obnove rovnováhy. 

Veríme v silu koní meniť životy ľudí (samé sme toho príkladom) a našim zámerom je odovzdať to, čo sme sa naučili a čím žijeme, aj ďalším ženám.

Cieľom programu je motivovať ženy hľadať a rozvíjať ich vlastné sily, schopnosti a osobnú rovnováhu, podporiť ich emočnú stabilitu, sebavedomie aj komunikačné zručnosti.

Program je určený pre DVANÁSŤ ŽIEN vo veku od 18 do 55 rokov, bez vážnejších fyzických alebo psychických obmedzení, ktoré by bránili bežnému fungovaniu, pobytu v prírode a interakcii v skupine. 

 • Podmienkou účasti je vyplnenie vstupného on-line dotazníka, ktorý bude slúžiť pre náš tím k výberu vhodných účastníčok a tiež bude slúžiť pri vyhodnocovaní úspešnosti programu na jeho konci. Účasťou v tomto projekte a súhlasom pre zber dát prispejete zároveň k vyhodnoteniu a zefektívneniu rozvojovo-liečivých aktivít s koňmi, čím pomôžete aj ďalším ženám v ich raste.
 • Projekt Na ceste k sebe s čarovnými koňmi má vzhľadom na svoje časové limity obmedzenú schopnosť poskytnúť hlbšiu terapeutickú pomoc pre vážnejšie psychické problémy a poruchy. V prípade potreby a záujmu je možnosť dohodnúť si individuálnu a dlhodobejšiu spoluprácu priamo s lektorkou a psychologičkou PhDr. Hankou Šiškovou (viď nižšie).
 • Strach z koní nie je prekážkou účasti, vieme čo s tým:-) Kontakt s koňmi prebieha "zo zeme" (nebudeme na koni jazdiť) a pri zachovaní bezpečia pre ženy aj pohody pre kone.

Termín realizácie programu máj-október 2022. 

Lokalita: okolie Pezinku, Častá a obec Borová 

Každá účastníčka programu získa:

 • 2x poldenné skupinové stretnutie na farme s koňmi (kruh 12 žien a lektorky) - 14.5.2022 a 17.9.2022
 • 1x celodenné skupinové stretnutie na farme s koňmi (kruh 6 žien a lektorky) - 11.6. alebo 12.6.2022
 • 2x 60 minútové koučingovo-liečivé stretnutie s koňmi - júl-august 2022 (dohodou)
 • deň na farme pre seba, v útulnej novej maringotke s výhľadom na kone (dohodou)
 • e-book - sprievodca svetom emócií a zhrnutie najdôležitejší užitočných postrehov z projektu
 • nové priateľstvá a hlboké zážitky s koňmi
 • foto a video záznam z projektu (podmienka účasti v programe, materiály nebudú spájané s menom)

O lektorkách:

PhDr. Hana Šišková

Certifikovaná koučka, psychologička, psychoterapeutka (pracujúca pod supervíziou), lektorka komunikačných a manažérskych zručností. Má vlastnú koučingovú a psychologickú prax, a okrem nej sa venuje tréningu koní, psychológii jazdcov a rozvojovým aktivitám s asistenciou koní. Ako vyštudovaná marketingová manažérka má za sebou 10 ročné pracovné skúsenosti v marketingu a manažmente. Spoluatorka knihy Čarovné kone

www.hanasiskova.eu

Bc. Daniela Tejkalová

Certifikovaná koučka, asistentka hipoterapeuta, lektorka osobného rozvoja s asistenciou koní, vedúca detských táborov s koňmi, vyštudovaná filozofka a momentálne aj baristka v komunitnej kaviarni. Má za sebou 13 rokov pôsobenia v oblasti prieskumu trhu a marketingovej stratégie. Hlavná autorka knihy Čarovné kone a iniciátorka vzniku OZ. Absolventka základného kurzu EFL (Equine Facilitated Experiential Learning, Eponaquest / Linda Kohanov).

www.danielatejkalova.sk

Mgr. Hana Trenčanská, Ph.D

Skúsená hipologička, trénerka koní a jazdcov a vyštudovaná antropologička a hipoterapeutka. Majiteľka farmy a ošetrovateľka zachránených koní a mačiek. 


 OZ Čarovné kone

Cieľom združenia je 

 • umožniť ľuďom budovať a rozvíjať vzájomné prepojenie a formovanie partnerského vzťahu k prírode, k zvieratám aj medzi sebou navzájom
 • holistický rozvoj a podpora sociálnej a emocionálnej inteligencie detí a dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi
 • šírenie osvety, rozvíjanie a podporovanie partnerského spolužitia s koňmi a ich zdravého chovu
 • realizácia vzdelávacích, voľnočasových a terapeutických aktivít a hipoterapie
 • OZ pôsobí vďaka dobrovoľníckej aktivite svojich členov
 • príspevky, dary a granty pre OZ sú použité na základnú prevádzku a zabezpečenie cieľov združenia

Projekt "Na ceste k sebe s čarovnými koňmi" realizuje OZ Čarovné kone vďaka podpore Nadácie Granvia


Cieľom nadácie je prispieť svojou činnosťou v boji proti rôznym formám spoločenskej diskrimináciecie. Podporuje projekty investičného charakteru, ktoré sa sústredia na zaraďovanie znevýhodnených skupín späť do spoločnosti, či už ide o dlhodobo nezamestnaných, zdravotne postihnutých, alebo iné skupiny. 

 • Nadáciu Granvia založili spoločnosti, ktoré stoja za projektom rýchlostnej cesty R1 PR1BINA. 52 kilometrová rýchlocesta spája Nitru a Tekvoské Nemce a patrí k nej aj severný obchvat Banská Bystrica.

Financie z grantového projektu "Na ceste k sebe s čarovnými koňmi" nám pomáhajú zabezpečiť a vybaviť zázemie pre realizáciu projektu a pokračovať tak aj v ďalších podobných aktivitách. Príspevok bude použitý na kúpu maringotky, vybavenia a pomôcok pre kone, na zabezpečenie a výcvik koní a tvorbu e-booku.