Aktuálne dianie

  • šírime osvetu o čarovnom svete koní - o ich potrebách, schopnostiach aj zdravom chove - cez sociálne siete, v osobných rozhovoroch s ľuďmi, prostredníctvom článkov aj knihy Čarovné kone
  • realizujeme a podporujeme edukatívne, zážitkové, liečivé a rozvojové STRETNUTIA S KOŇMI - program 2023 práve PRIPRAVUJEME!
  • dokončili sme grantový projekt "Na ceste k sebe s čarovnými koňmi, 2022" podporený Nadáciou Granvia - projekt zahŕňal sériu sebarozvojových a liečivých aktivít s asistenciou koní a bol určený pre ženy v náročných životných situáciách - pripravujem nový program pre rok 2023! 
  • hľadáme dodatočné zdroje príjmov pre naše fungovanie a podporu ďalších aktivít. Jednou z možností, ako nám viete pomôcť sú aj 2% alebo DARy - viac v DARUJME 2%.
  • podporujeme aj iných, aby kone mohli byť koňmi a ľudia mohli rásť spolu s nimi... napr. NATURAL HORSES, HERDICA, Hipoterapia Dušiška, Hipoškolka

zažite to s nami