Aktuálne dianie - jar a leto 2023

  • Pre dospelých - DO SÚLADU S KOŇMI 2023
  • Denný tábor pre deti - PRÁZDNINY NA GAZDOVSTVE 2023
  • Šírime osvetu o čarovnom svete koní - o ich potrebách, schopnostiach aj zdravom chove - cez sociálne siete, v osobných rozhovoroch s ľuďmi, prostredníctvom článkov aj knihy Čarovné kone
  • Hľadáme dodatočné zdroje príjmov pre naše fungovanie a podporu ďalších aktivít. Jednou z možností, ako nám viete pomôcť sú aj 2% alebo DARy - viac v DARUJME 2%.
  • Podporujeme aj iných, aby kone mohli byť koňmi a ľudia mohli rásť spolu s nimi... napr. Hipoterapia Dušiška, Hipoškolka, Natural Horse, Herdica


zažite to s nami