aktuálne dianie

  • šírime osvetu o čarovnom svete koní - cez sociálne siete, v osobných rozhovoroch s ľuďmi, prostredníctvom článkov
  • realizujeme a podporujeme edukatívne, zážitkové a seba-rozvojové STRETNUTIA S KOŇMI pre deti a dospelých 
  • pripravujeme aktivity s čarovnými koňmi, aj na nových miestach 
  • pre ďalšie dianie sledujte náš FACEBOOK Čarovné kone 

AKTUÁLNE SEMINÁRE:

  • CESTA K POROZUMENIU - seminár o empatickej komunikácii a pocitoch - pre ženy, na farme s koňmi
  • OSOBNÉ HRANICE - seminár o seba-dôvere a rovnováhe - pre ženy, na farme s koňmi

zažite to s nami