Na začiatku bol sen

Keď som bola malá, verila som, že rozprávať sa dá s každým, aj so zvieratami či rastlinami. Cítila som sa byť "súčasťou" a celý svet sa mi zdal krásny. 

Časom som však na svoj sen zabudla. Zapadol v prachu povinností a očakávaní. Začala som tráviť život v zlatej klietke "zarábaním peňazí" a snažila som sa byť pre všetkých "dobrá". Vyhovieť mame, rodine i kolegom. Jedného dňa však všetko akosi prestalo dávať zmysel.  Rozhodla som sa vziať "opraty do rúk" a vydala sa na cestu.  Spomenula som si na kone a už som pri nich zostala. Kone ma naučili nesmierne veľa užitočného pre život a pomohli mi stať sa tou, kým som mala byť. 

Môj príbeh nie je ojedinelý. Kone pomohli aj iným ľuďom a stále pomáhajú. A sú aj ľudia, ktorí pomáhajú koňom. Stojí o tom rozprávať.   

Daniela Tejkalová, zakladateľka Občianskeho združenia Čarovné kone

Čarovné kone - vízia

Vo svete Čarovných koní vládne rovnováha a partnerstvo. 

Kone sú prizývané byť našimi učiteľmi a sprievodcami na ceste k sebe a k tvoreniu spoločenstva bytostí Zeme.

Naše ciele:

Hlavným cieľom združenia je formovanie partnerského vzťahu ľudí k prírode a holistický rozvoj detí a dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi.

Cieľom združenia je:

 • umožniť ľuďom budovať a rozvíjať vzájomné prepojenie a formovanie partnerského vzťahu k prírode, k zvieratám aj medzi sebou navzájom
 • holistický rozvoj a podpora sociálnej a emocionálnej inteligencie detí a dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi
 • šírenie osvety, rozvíjanie a podporovanie partnerského spolužitia s koňmi a ich zdravého chovu
 • realizácia vzdelávacích, voľnočasových a terapeutických aktivít a hipoterapie
 • vydávanie publikácií a materiálov súvisiacich s cieľmi združenia
 • environmentálna, etická a globálna výchova
 • príprava, organizácia a realizácia individuálnych a skupinových zážitkových stretnutí, kurzov, workshopov, podujatí a pobytov
 • získavanie prostriedkov na krytie nákladov spojených s organizáciou a priebehom aktivít združenia

O čo nám ide?

Veríme, že kone môžu ľudí naučiť byť "lepšími ľuďmi". Dokážu nás, ľudí, naučiť spolupracovať, byť empatickí aj sebavedomí... silní aj citliví zároveň. Dokážu nás naučiť efektívnejšie komunikovať, byť autentickí a rozvíjať svoje talenty. Dokážu nás naučiť žiť v prítomnosti a v rovnováhe, telesnej aj tej duševnej.

Bola by škoda im to neumožniť. Tak veľmi to dnešný svet potrebuje!

Chcete nás podporiť?

Napíšte nám milé slová, zdieľajte naše aktivity alebo prispejte finančným darom. Budeme vám veľmi vďační! S vami to zvládneme ľahšie:-)

Ak by ste nám radi venovali finančný DAR, môžete tak urobiť vkladom na účet Občianskeho združenia Čarovné kone:

SK97 0900 0000 0051 6962 3054

do poznámky DAR.


Financie budú použité na starostlivosť o kone (ustajnenie, kopytár, veterinár, výživa a pod.), úpravu farmy, ktorá nám od jari poskytne útočisko na časť našich aktivít, kúpu nových koní, publikačnú činnosť a na rozvoj činností OZ.

VYBERTE SI ODMENU ZA VÁŠ DAR

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Knihu a poukazy zasielame poštou alebo elektronicky po pripísaní sumy na účet.

Páči sa vám naša myšlienka a chceli by ste sa pridať?

Máte vlastný priestor a kone, ale neviete ako na to? 

Chcete sa niečo spýtať?

ČAROVNÉ KONE

 • Harmónia 
 • Spolupatričnosť 
 • Partnerstvo 
 • Dôvera 
 • Rovnováha 
 • Prítomnosť 
 • Akcia

MAGIC HORSES

 • HARMONY 
 • TOGETHERNESS 
 • PARTNERSHIP 
 • TRUST 
 • BALANCE 
 • PRESENT 
 • ACTING

Výročné správy

OZ Čarovné kone