Na začiatku bol sen

Keď som bola malá, verila som, že rozprávať sa dá s každým, aj so zvieratami či rastlinami. Cítila som sa byť "súčasťou" a celý svet sa mi zdal krásny. 

Časom som však na svoj sen zabudla. Zapadol v prachu povinností a očakávaní. Začala som tráviť život v zlatej klietke "zarábaním peňazí" a snažila som sa byť pre všetkých "dobrá". Vyhovieť mame, rodine i kolegom. Jedného dňa však všetko akosi prestalo dávať zmysel.  Rozhodla som sa vziať "opraty do rúk" a vydala sa na cestu.  Spomenula som si na kone a už som pri nich zostala. Kone ma naučili nesmierne veľa užitočného pre život a pomohli mi stať sa tou, kým som mala byť. 

Môj príbeh nie je ojedinelý. Kone pomohli aj iným ľuďom a stále pomáhajú. A sú aj ľudia, ktorí pomáhajú koňom. Stojí o tom rozprávať.   

Daniela Tejkalová, zakladateľka Občianskeho združenia Čarovné kone

Čarovné kone - vízia

Vo svete Čarovných koní vládne rovnováha a partnerstvo. 

Kone sú prizývané byť našimi učiteľmi a sprievodcami na ceste k sebe a k tvoreniu spoločenstva bytostí Zeme.

Na podporu našej vízie sme koncom roku 2019 založili občianske združenie 

Čarovné kone

Naše ciele:

Hlavným cieľom združenia je formovanie partnerského vzťahu ľudí k prírode a holistický rozvoj detí a dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi.

Cieľom združenia je:

 • umožniť ľuďom budovať a rozvíjať vzájomné prepojenie a formovanie partnerského vzťahu k prírode, k zvieratám aj medzi sebou navzájom
 • holistický rozvoj a podpora sociálnej a emocionálnej inteligencie detí a dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi
 • šírenie osvety, rozvíjanie a podporovanie partnerského spolužitia s koňmi a ich zdravého chovu
 • realizácia vzdelávacích, voľnočasových a terapeutických aktivít a hipoterapie
 • vydávanie publikácií a materiálov súvisiacich s cieľmi združenia
 • environmentálna, etická a globálna výchova
 • príprava, organizácia a realizácia individuálnych a skupinových zážitkových stretnutí, kurzov, workshopov, podujatí a pobytov
 • získavanie prostriedkov na krytie nákladov spojených s organizáciou a priebehom aktivít združenia

Chcete nás podporiť?

Napíšte nám milé slová, zdieľajte naše aktivity alebo prispejte finančným darom. Budeme vám veľmi vďační! S vami to zvládneme ľahšie:-)

Ak by ste nám radi venovali finančný DAR, môžete tak urobiť vkladom na účet Občianskeho združenia Čarovné kone:

SK97 0900 0000 0051 6962 3054Máte otázku? Chcete vedieť aké máme ďalšie plány?

napíšte mi alebo nazrite ešte nižšie:

daniela.tejkalova@gmail.com

Daniela Tejkalová

zakladateľka OZ Čarovné kone

Snívame ďalej... je to plán našej cesty

Vieme, čo chceme, aj kam sa chceme dostať. A vieme aj ako. Máme know-how, kone aj ľudí. 

Len nemáme pozemok ani dostatok potrebných zdrojov. 

O dobrom mieste vieme, ale potrebujeme k tomu dobrého anjela, sponzora, firmu, Človeka, ktorý nepotrebuje veľké zisky, ale chce robiť dobré veci v prospech celku.

Vieme, že to má zmysel.

Viete o niekom kto sa chce pridať ?

Alebo viete o niekom, kto má priestor, ale nevie ako na to? 

Chcete vedieť viac? Napíšte nám. Radi vám naše plány predstavíme.

ČAROVNÉ KONE

 • Harmónia 
 • Spolupatričnosť 
 • Partnerstvo 
 • Dôvera 
 • Rovnováha 
 • Prítomnosť 
 • Akcia

MAGIC HORSES

 • HARMONY 
 • TOGETHERNESS 
 • PARTNERSHIP 
 • TRUST 
 • BALANCE 
 • PRESENT 
 • ACTING