Terapie a osobný rozvoj s koňmi

04.09.2021

Každý, kto sleduje dianie vo svete koní, si už pravdepodobne všimol, že kone sú čoraz viac využívané aj na učenie a liečenie ľudí. Pri pohľade na zoznam rôznych medzinárodných organizácií sa zdá byť táto oblasť vo svete pomerne dobre rozvinutým a neustále narastajúcim odvetvím. Na Slovensku a v Čechách je z nižšie uvedených disciplín známa prevažne len hipoterapia, ktorá vznikla ešte na začiatku minulého storočia a ktorá má u nás celkom dlhú tradíciu a šíri aj dobré meno vo svete. Liečba telesne alebo duševne postihnutých však nie je to jediné, kde môžu byť kone nápomocné. Veľmi ma teší, že sa oblasť experimentálneho učenia a terapií s koňmi rozvíja a rozrastá, pretože kone tak dostanú viac príležitosti ukázať svoju pravú tvár. 

Foto: Nina Bednarikova
Foto: Nina Bednarikova

Pri snahe zhrnúť to podstatné o EAAT - Equine Assisted Activities and Therapies (aktivitách a terapiách s asistenciou koní) som sa však priznám zamotala (podobe ako to priznáva aj Wikipedia) medzi spleťou rôznorodých skratiek a možností a tak tu spomeniem len tie základné. Zmätok pridáva aj rozdielnosť v zaužívaných pomenovaniach vzhľadom na lokalitu. V Amerike a vo svete sa stretnete prevažne s označením "equine" a v Európe viac s pojmom "horse". 

V princípe sa dajú aktivity s asistenciou koní rozdeliť na dve hlavné oblasti a jednu ďalšiu, ktoré som pre zjednodušenie nazvala 

  1. TERAPIE s koňmi
  2. OSOBNÝ ROZVOJ s koňmi
  3. FIREMNÝ ROZVOJ s koňmi

O čom to vlastne je?


Text je prevzaný z knihy Čarovné kone

Kapitola: Vzdelávanie, osobný a firemný rozvoj a liečenie s koňmi

Autorky textu Bc. Daniela Tejkalová (koučka, asistentka hipoterapeuta) 

a Mgr. Hana Šišková, PhD. (koučka, psychologička, hipologička)


TERAPIA / liečba s koňmi 

EAT - Equine Assisted Therapy 

Typ experimentálnej psychoterapie postavenej na interakcii s koňmi. Pomáha ľuďom s mentálnymi, telesnými, emočnými alebo sociálnymi ťažkosťami.

Terapie sú vedené certifikovanými terapeutmi s potrebným vzdelaním (psychológmi, psychiatrami, terapeutmi, špeciálnymi pedagógmi alebo poradcami), špeciálne vyškolenými pre EAT. Výcvik môže trvať niekoľko mesiacov aj rokov. V praxi sa pre túto oblasť môžete stretnúť s rôznymi názvami a špecializovanými disciplínami, napríklad Equine Facilitated Psychotherapy (EFP), Equine Assisted Psychotherapy (EAP), Equine-Facilitated Mental Health, Equine Assisted Counseling, Hippotherapy, Interactive Vaulting, Therapeutic Driving, Therapeutic Riding. 

Pri "liečbe s koňmi" ide o oblasti duševného alebo telesného zdravia ako napríklad PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), zmeny správania, životné traumy a straty, ADD, ADHD, autizmus, Downov syndróm, ťažkosti v oblasti emócií prežívania a sociálneho správania, opozdený vývoj, telesné postihnutia a amputácie, poruchy pozornosti, úzkosti, problémy s učením a pamäťou, paralýza, svalová dystrofia, roztrúsená skleróza, poradenská psychológia v oblasti mládeže, rodinných vzťahov, rôznych tráum a zármutku, liečba problémov príjmu potravy, závislosti a rôzne ďalšie. 


Pár slov ešte od Hanky: 

Na Slovensku sa hipoterapia vykonáva v rámci troch základných disciplín, a to: psychologicko-pedagogické jazdenie, športové jazdenie handicapovaných a nakoniec hiporehabilitácia. Bližšie informácie k jednotlivým disciplínam sa dajú nájsť na web stránke Slovenskej hipoterapeutickej asociácie. Všetky tieto disciplíny sa zakladajú na špeciálne navrhnutých aktivitách, prevažne vykonávaných na koni. Ide o vozenie sa na koni s využitím rôznorodých terapeutických úloh, fyzioterapeutické aktivity na koni, alebo o špeciálne jazdenie, prípadne športové para-jazdecké disciplíny. 

Štvrtá oblasť psychoterapie s koňmi, ktorá využíva pre liečebné účely interakciu kôň-človek ako takú alebo aktivity vykonávané "zo zeme", sa u nás na Slovensku využíva iba obmedzene. Špeciálne vzdelávanie tohto smeru nie je u nás momentálne dostupné, aj preto záujemci o takýto typ liečby s koňmi musia získať vzdelanie v zahraničí. 


OSOBNÝ ROZVOJ s koňmi (vzdelávanie, koučing, osobný rozvoj) 

EAA / HAA - Equine Asisted activities / Horse Assisted Activities

Označuje širokú škálu aktivít s koňmi venovaných osobnému rozvoju a učeniu v oblasti emočného prežívania a sociálnych zručností. 

Facilitátormi EAA / HAA môžu byť skúsení vychovávatelia, biznis konzultanti, kouči alebo ľudia z oblasti alternatívnej medicíny, ale pre niektoré oblasti aj ľudia bez špeciálneho vzdelania, ktorým táto oblasť učarovala. Výcvik facilitátorov trvá od dvoch dní do niekoľko mesiacov. Keďže pre väčšinu aktivít v tejto oblasti nie je potrebné špecializované vzdelanie, klienti by sa mali zaujímať o prostredie, z ktorého facilitátori vzišli, aké majú kvalifikácie a skúsenosti s ľuďmi rovnako ako aj s koňmi. 

Podobne ako v iných oblastiach aj tu platí, že lepšou zárukou kvality sú skôr výsledky a referencie klientov ako "papier". EFL sa využíva prevažne v oblasti rozvoja osobného potenciálu ľudí, v oblastiach akými sú napríklad sociálne a komunikačné zručnosti, tímová spolupráca, vodcovstvo, neverbálna komunikácia, osobné hranice a asertivita, sebavedomie a podobne. Častokrát sa venuje mladým ľuďom, ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, a na druhej strane sa využíva v ziskových i neziskových organizáciách, pre trénovanie rôznorodých zručností ("soft skills"). Veľmi nápomocná býva aj pre ľudí, ktorí pociťujú príznaky civilizačného stresu a vyhorenia, zažívajú nedorozumenia v partnerskom živote či pri výchove detí alebo len potrebujú nabrať "nový dych". 

Hoci EAA / HAA nie je považovaná za terapiu ako takú, jej pôsobenie môže mať rovnako pozitívny vplyv na klienta, ako samotná terapia. V praxi sa používajú aj názvy ako Equine-Facilitated Learning (EFL), Equine Assisted Learning (EAL), Horse Assisted Education (HAE), Equine Assisted 201 Coaching (EAC), Equine-Facilitated Experiental Learning, Equine-Facilitated Personal Growth, Equine Assisted Personal Development, Equine Guided Leadership (EGL). 

Ak by ste mali záujem zistiť si viac informácií alebo absolvovať vzdelávanie v uvedených oblastiach, v závere knihy, v časti Zdroje a kontakty, nájdete zoznam niektorých hlavných asociácií a organizácií poskytujúcich overené a certifikované vzdelávacie programy pre jednotlivé alebo aj všetky oblasti, v rôznych končinách sveta. Všetky organizácie uvedené v spomínanom zozname fungujú už niekoľko rokov a verím, že sú zárukou kvalitnej prípravy svojich členov. 

Už aj samotná práca s koňmi, ak je dostatočne vnímavá a poctivá, je vlastne predpokladom dôkladnej prípravy. Kôň vás totiž preveruje každý deň! 

Ak by som však mala zhrnúť to podstatné, tak základným predpokladom pre prácu vo všetkých menovaných oblastiach, je hlavne duševná rovnováha sprievodcu (lektora, kouča, terapeuta) a veľmi dobré porozumenie svetu koní. Človek musí mať tkz. "čistý štít" čo znamená vyriešené zranenia z minulosti, porozumenie vlastným pocitom, osobnostné predpoklady (ako napríklad empatia, intuícia, otvorenosť) a pozitívny postoj k svetu a ľuďom. 

Ak máte bohaté skúsenosti s koňmi, ale neviete ako funguje ľudská psychika a po čom túži duša - ľudská aj tá konská, bude pre vás párdňový kurz asi málo. A naopak. Ak dobre poznáte ľudí, ale s koňmi máte málo skúseností, máte akoby len polovicu z toho, čo máte mať. 

Profesionálne kurzy sú síce pre našinca veľmi drahé a zdĺhavé, rozhodne však stoja za to, len si treba dobre vybrať. Pretože marketing funguje dobre už aj v tejto oblasti a "značka" nemusí byť vždy zárukou kvality. Preto sa v prípade liečenia s koňmi požaduje určité vzdelanie a skúsenosti. V prípade koučingu či iných aktivít osobného rozvoja a terapií pre zdravých dospelých, považujem za kvalitné tie stretnutia, kurzy a semináre, kde sa pracuje predovšetkým s vnútorným svetom osoby a kôň má dostatok priestoru a slobody "vyjadriť svoj názor". A to všetko "bez hodnotenia" a ukazovania toho, ako je to "správne", čo znamená, že ľudský prístup a empatia je tu často dôležitejší ako "technika". 

Aktivity s koňmi v tomto prípade umožňujú ľuďom nachádzať nový pohľad na seba, objavovať súvislosti v živote, skryté miesta a zároveň rozvíjať tak ich skutočný potenciál. Vďaka absolútnemu prijatiu zo strany koní a hlavne sprevádzajúcej osoby, sa tak môžu predrať na povrch dávno zabudnuté bolesti a bloky, s ktorými je následne potrebné hlbšie pracovať a dospieť k porozumeniu. Preto sa mi v oblasti osobného rozvoja páči napríklad práca Lindy Kohanov či Kathy Pike. 

Pri oboch typoch aktivít "liečba" alebo "vzdelávanie" s koňmi, ide o pomerne finančne náročnú oblasť, pretože podstatným činiteľom sú tu okrem terapeutov alebo facilitátorov hlavne kone. Ich účasť pri terapiách, koučovaní alebo vzdelávaní pomáha "zviditeľniť" jemnú duševnú prácu, pretože pri práci s tak veľkými a citlivými zvieratami, sú výsledky omnoho výraznejšie, umocnené ich ničím neovplyvniteľnou a zároveň viditeľnou spätnou väzbou. 

Nie všetky kone sú ale vhodné pre takúto prácu. Niektoré kone sú rodení učitelia a takéto aktivity ich vyslovene bavia, ale iné kone to môže naopak nudiť či stresovať. Každý kôň musí byť preto dobre vybraný aj špeciálne "vyškolený", resp. nepokazený zlým zaobchádzaním, aby bol vnímavý, mal v ľudí dôveru a dokázal bezpečne spolupracovať. Preto je príprava koní rovnako finančne i časovo náročná a dôležitá, ako príprava človeka. 

Kone sú pri týchto aktivitách rovnocenným lektorom a nie len "nástrojom" zrkadliacim emócie a naladenie ľudí okolo nich. Ide tu vlastne o psychicky náročnú prácu - kone musia zvládať nové podnety, vnímať rôznorodé energie ľudí aj koní okolo nich, reagovať a pritom sa "ovládnuť" (zostať bezpeční pre ľudí). Preto je veľmi potrebné dbať na ich duševnú prípravu a pohodu počas aktivít a hlavne brať do úvahy "ich názor" a ochotu spolupracovať. 

Zároveň je dôležité dopriať koňom adekvátnu fázu oddychu medzi svojimi druhmi, kde môžu kone "vypustiť" nahromadenú energiu aj dočerpať novú. Kone totiž pri aktivitách dokážu veľa "načítať" od klienta a v prípade nesúrodej či rozhádanej skupiny alebo príliš rozladeného klienta to na nich môže byť jednoducho veľa. Niekedy majú aj kone "svoje dni" a nič s nimi neurobíte. Pozorný a vnímavý facilitátor musí brať toto všetko do úvahy a na základe toho reagovať - sprostredkovať spätnú väzbu, upraviť aktivitu lebo aj vymeniť koňa a v ideálnom prípade pracovať hlavne s vnútorným nastavením klienta. To všetko je však súčasťou procesu a môže byť pre klienta užitočným zdrojom ďalšieho poznania. 

Vo väčšine prípadov je potrebný aj tretí člen tímu, v podobe vyškoleného asistenta a samozrejme aj vhodné prostredie. Kontinuálne vzdelávanie a rozširovanie obzorov je tiež neoddeliteľnou súčasťou, nakoľko výskum stále prináša nové a nové súvislosti a poznatky. Nakoľko v tejto oblasti vidím množstvo príležitostí pre krajší život ľudí aj koní, budem vďačná, ak sa tomu budú venovať ľudia, ktorí majú srdce na mieste a potrebné zručnosti a kone tak budú môcť čarovať častejšie ako skákať cez prekážky. 


Opäť ešte pár dôležitých slov od Hanky: 

V interakcii človek-kôň sa objavia naše hlboko zakorenené vzorce, akými vnímame a prežívame svet, akými interagujeme s druhými ľuďmi, ako zaobchádzame sami so sebou. Kôň je akýmsi zrkadlom našich pocitov, potrieb, túžob, silných stránok, ale aj našich nedostatkov a slabostí, ktoré na sebe ani nevnímame alebo ich vnímať odmietame. 

V rámci konceptu EAA (equine facilitated activities) facilitátor pomáha vytvoriť bezpečnú interakciu človeka (alebo tímu ľudí) s koňom (alebo viacerými koňmi súčasne) a priestor, kde človeku prichádzajú uvedomenia, ktoré pomáhajú nastoliť zmenu, vyriešiť problém alebo sú inak dôležité pre naše lepšie prežívanie i vzťahy. Takéto uvedomenie je tvorené zážitkom tu a teraz, aktuálnym pochopením toho, ako naše emócie, správanie alebo premýšľanie vplýva na komunikáciu, kvalitu vzťahov, pracovný výkon, možnosti spolupráce, vodcovské schopnosti a iné oblasti v našich životoch. 

Aktivity sa odohrávajú na pastvine, alebo jazdiarni, sú zamerané na vlastné prežívanie človeka pri koňovi, interakciu s koňom/koňmi alebo rôzne hry či úlohy pri koňoch. Človek v týchto aktivitách dostáva "od koňa" akúsi spätnú väzbu, ktorá je pomenovaná v spolupráci s facilitátorom a ďalej s ňou pracuje za pomoci koňa i facilitátora (konkrétne postupy závisia od spôsobu jeho práce) tak, aby mal človek z tejto aktivity nielen zážitok ale aj úžitok. Tak ako pri inom vzdelávaní, určitý čas trvá, kým sa človek naučí novým schopnostiam rozumieť a používať ich v bežnom živote, preto je dôležitá ochota pracovať na sebe pravidelne a kontinuálne. 

EAA aktivity by nemali byť len jednorázovými zážitkami, je ideálne, ak sa im človek venuje dlhodobejšie, kým sa nepodarí rozvinúť potenciál získaného uvedomenia i zručností naplno. Na rozdiel od psychoterapeutických aktivít tak, ako sú vykonávané na Slovensku, sa v rámci EAA nejedná o jazdenie, ale o "aktivity zo zeme", navyše tiež nejde o tréning jazdeckých, ale ani výcvikových (napr. horsemanship a pod.) zručností. Aktivity sú špeciálne navrhnuté pre budovanie sebauvedomenia, rozvoj osobnosti a tréning rôznych "mäkkých" zručností (soft-skills). 

Niektoré aktivity možno použiť pri liečbe psychických zranení a tráum, pričom je dôležité, aby facilitátorom bola osoba s patričným, ideálne psychoterapeutickým vzdelaním. Je veľmi dôležité, ako už bolo spomenuté, aby mal facilitátor nielen hlboké skúsenosti s koňmi i ľuďmi, ale aj osobnú zrelosť, aby vedel "očistiť" svoje vlastné prežívanie od toho, čo sa deje v aktivitách, bol schopný určitého nadhľadu a mohol byť naplno k dispozícii pre riešenie všetkého, čo môžu takéto aktivity priniesť, či už v rámci interakcie človek-kôň alebo v tom, čo človek pri aktivitách prežíva, aké spomienky sa vynoria, čo všetko sa pri koňoch "spúšťa".


Zoznam vzdelávacích inštitúcií nájdete v knihe Čarovné kone alebo nižšie v linku:Chcete sa o liečivej energii koní dozvedieť  viac? 


Napíšte nám alebo si dohodnite si stretnutie

Prečítajte si