Terapie a rozvoj s koňmi - vzdelávanie

16.03.2023

Pre tých, koho zaujíma téma terapií a aktivít s asistenciou koní, prinášame zoznam profesionálnych organizácií zaoberajúcich sa certifikáciou a vzdelávaním v týchto oblastiach (zoznam je z roku 2020, uverejnený  v knihe Čarovné kone).

Eponaquest France
Eponaquest France


Terapie a rozvoj s asistenciou koní (EAT / EAA / HAA) 

● SHA – Slovenská hipoterapeutická asociácia (www.hipoterapia-sha.sk), Slovensko. Zameranie: Hipoterapia (pedagogicko-psychologické jazdenie, hiporehabilitácia, športové jazdenie handikapovaných) 

● CEFTA – Česká hiporehabilitační společnost / The Czech Equine Facilitated Therapy Association (www.hiporehabilitace-cr.com, www. educationinhippotherapy.com). Zameranie: Aktivity s využitím koní, Hipoterapie, Psychoterapie pomocí koní 

● PATH International – Professional Association of Therapeutic Horsmanship International (www.pathintl.org), USA a Kanada. Zameranie: EAAT (Equine-assisted activities and therapies). 

● NARHA – North American Handicapped Riding Association (www.narha.org), USA. Zameranie: EAAT (Equine-assisted activites and therapies). 

● H.E.A.L. - Human-Equine Alliances for Learning (www.humanequinealliance.com), USA. Zameranie: Equine-Facilitated Psychotherapy & Learning (EFPL) 

● EAGALA – Equine Growth and Learning Association (www.eagala.org), USA a Kanada. Zameranie: Equine-assisted psychotherapy and personal development. 

● The Equine Psychotherapy Institute (www.equinepsychotherapy.net.au), Austrália. Zameranie: Equine Assisted Psychotherapy/ Counselling / Mental Health (EAP) a Equine Assisted Learning (EAL). 

● EPONA / Linda Kohanov (www.eponaquest.com), USA, FR. Zameranie: Equine-Facilitated Learning and Human Development, Equine Facilitated Psychotherapy 

● HERD – Human-Equine Relational Development Institute (www.herdinstitute.com ), USA. Zameranie: Horse Equine-facilitated psychotherapy and learning (EFPL) 

● ESAAT - European Society for Animal Assisted Therapies (www.en.esaat.org), Europe 

● EEFTN - European Equine Facilitated Therapy Network, (www.educationinhippotherapy.com/eeftn) 


Aktivity / rozvoj s koňmi (vzdelávanie, koučing, osobný rozvoj - EAA / HAA) 

● EGEA - Equine Guided Education Association (www.egeassociation.wordpress.com) a SKYHORSE / Ariana Strozzi Mazzucchi (www.skyhorseege.com), USA. Zameranie: Equine Guided Eduacationa and Coaching (ICF). 

● EAHAE – International Association for Horse Assisted Education, Europe (www.eahae.online) / Gerhard Jes Krebs (www.horsedream.de). Zameranie: Leadership and Personal Growth. 

● Horsesense – (www.horsesense-training.de), Nemecko. Zameranie: Horse Assisted Coaching 

● The Academy for Coaching with Horses / Kathy Pike (www.coachingwithhorses.com), USA. Zameranie: Equine Facilitated Learning and Coaching (ICF) 

● Equine Alchemy / Lisa Murrell (www.equinealchemy.com), USA. Zameranie: Equine Assisted Coaching and Training Certification


Zoznam asociácií a inštitúcií pripravujúcich odborníkov na tému terapií a rozvoja s koňmi je omnoho širší a rýchlo narastajúci, odporúčame urobiť si aktuálny prieskum a rozhodovať sa srdcom. 


Profesionálne zahraničné kurzy sú síce pre našinca veľmi drahé a zdĺhavé, rozhodne však stoja za to, len si treba dobre vybrať. Pretože marketing funguje dobre už aj v tejto oblasti a "značka" či licenčné poplatky nemusia byť vždy zárukou kvality. Preto sa hlavne v prípade liečenia / terapií s koňmi požaduje určité vzdelanie a skúsenosti. 

V prípade koučingu či iných aktivít osobného rozvoja pre zdravých dospelých, považujeme za kvalitné tie stretnutia, kurzy a semináre, kde sa pracuje predovšetkým s vnútorným svetom osoby a kôň má dostatok priestoru a slobody "vyjadriť svoj názor". A to všetko "bez hodnotenia" a ukazovania toho, ako je to "správne", čo znamená, že ľudský prístup a empatia je tu často dôležitejší ako "technika".  


Viac sa dočítate v knihe Čarovné kone.

Úryvky z knihy Čarovné kone si môžete prečítať TU.