Konská sila srdca

22.03.2024

Nie všetko, čo si prečítate na webe, musí byť úplná pravda. To ste už asi zistili. Dnes len pár slov a upresnení k článkom, ktoré sa mi dostali do pozornosti. 

V jednom z článkov sa spomína "hipoterapia", pri ktorej kone liečia ľudí len tým, že ľudia pobývajú v prítomnosti koní. Teda že energia koní, resp. elektromagnetické pole srdca koní lieči ľudí. Potvrdzujú to vraj aj výskumy HeartMath Institute. Musia to podľa článku však byť špeciálne kone – kone liečitelia... Hoci sa v článku ("Ako funguje hipoterapia – terapia s koňmi - a čo má spoločné s liečivou silou srdca") nehovorí o klasickej hipoterapii (tá má svoje pravidlá, postupy a predpoklady, o ktorých v článku vôbec nie je reč), nemôžem nesúhlasiť s tým, že kone schopnosť - liečiť ľudí čistou prítomnosťou v nejakej miere majú. Kto pracuje s koňmi a ľuďmi terapeutickým spôsobom, určite si túto ich "liečivú silu" všimol. 

Avšak... okrem A... je potrebné dopovedať aj B!

Keďže podobných článkov bude možno pribúdať, dovoľte mi dopovedať pár slov a faktov. 

HMI je americká výskumná a vzdelávacia organizácia, ktorá sa venuje skúmaniu srdca a podpore odolnosti / reziliencie od roku 1991. Do povedomia dostala aj pojem "koherencia srdca" a prináša konkrétne metódy, techniky aj technológie, ktoré jednotlivcom umožňujú koherenciu dosiahnuť. HMI však nehovorí nič o "zázrakoch liečenia koňmi". 

V skutočnosti totiž NIE KONE LIEČIA (aj keď to svojim spôsobom umožňujú), ale ČLOVEK LIEČI SÁM SEBA – len tým, že sa v prítomnosti koní dostáva do stavu "koherencie".. do väčšieho súladu sám so sebou. 

A čo je to vlastne tá koherencia? 

Citujem HMI:"Pojem koherencia znamená harmonický poriadok, súlad, prepojenosť, súdržnosť, stabilitu a efektívne využívanie energie.Koherencia je stav, ktorý nastáva, keď sú systémy nášho tela, naše dýchanie, srdcové rytmy, mozgové rytmy a hormonálna odozva navzájom zosynchronizované.Koherencia srdca neovplyvňuje len fyziologické procesy, ale aj našu duševnú a emocionálnu rovnováhu a pokoj. Výskum ukázal, že koherenciu srdca MÔŽEME SAMI VYTVORIŤ, čo vedie k menšiemu duševnému a emocionálnemu stresu a pocitu väčšieho vnútorného bezpečia a stability. Stručne povedané, koherencia srdca je synchronizovaný a posilňujúci stav - fyzicky, emocionálne, mentálne, duchovne - ktorý nám umožňuje stať sa najlepšou verziou seba samých." (What is Heart Coherence? Dostupné na https://www.heartmath.com/blog/health-and-wellness/what-is-heart-coherence/)

A prečo to píšem?

Nuž preto, aby som upozornila na fakt, že ak sa chce niekto naozaj vyliečiť či posunúť v živote, nemá sa spoliehať len na to, že to za neho urobia kone, psy, delfíny... či ľudský terapeut, liečiteľ či lieky a technológie a pod. Že si tam stačí sadnúť a "nechať SA liečiť". Môže to tožiž ľahko skĺznuť aj do neprimeraného zne-užívania, závislosti atď... 

Jednorázový zážitok a wow efekt z "čarovných zážitkov" (nielen) s koňmi môže byť "liečivý" (áno, zažili sme to veľakrát aj na našich rozvojových stretnutiach a zažívajú to aj zdravotne oslabení, postihnutí a znevýhodnení ľudia pri hipoterapii), no reálne výsledky je možné očakávať až pravidelným aplikovaním "koherencie v praxi". 

To je to, čo naozaj šíri a potvrdzuje veda HeartMath.To je to, čím sprevádza hipoterapeut, psychoterapeut, kouč, poctivý liečiteľ, ale aj dobrý tréner jazdcov či koní. Chce to čas, pravidelnosť, trpezlivosť a ochotu niečo pre seba aj pre tých druhých (napr. aj pre kone) naozaj urobiť... prekonať chvíľkový "diskomfort"... učiť sa nové aj dodržať odporúčané postupy, vytrvať, sú-citiť...

Kto žije s koňmi vie, že práve ten súlad (keď hlava-telo-srdce-duša spolupracujú) je úžasný pocit a "vedľajší pozitívny efekt" života s koňmi... keď kôň reaguje "na myšlienku" a my máme pocit, že sme jedno telo – jedna duša, sme silní a krásni. To je koherencia v praxi.

Tak nech sa nám to všetkým darí, aby sa aj kone mali s nami dobre... a mohli sme žiť v súlade a harmónii všetci.

Daniela Tejkalová

HeartMath Certified Mentor

Viac o vede srdca nájdete na  https://www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/