dospelí a kone hľadajú rovnováhu

Kone žijú prítomným okamžikom a ak ich niečo vyvedie z rovnováhy, vedia sa do nej (v bežných podmienkach) rýchlo vrátiť.  Ľudia často pod vplyvom svojich povinností, očakávaní aj skúseností a podvedomých programov svoj "bod nula" strácajú a veľmi ťažko sa k nemu vedia navrátiť. 

Vo svete Čarovných koní sú kone sprievodcovia a učitelia, ktorí vedia ľudí veľa naučiť nielen o tom, čo je dôvera a rešpekt, ale aj sebaúcta, prirodzené vodcovstvo a spolupráca. 

Organizujeme a vedieme individuálne a skupinové sebarozvojové stretnutia sprevádzané koňmi aj stretnutia zamerané na lepšie spoznávanie sveta koní a rozvoj vzájomnej komunikácie.

JEDNOTLIVCI

  • STRETNI SEBA - rozvojové stretnutia s koňmi s koučkou Danielou alebo s koučkou a terapeutkou Hankou Šiškovou
  • SENIORI - rozvojovo-liečivé stretnutia s Danielou
  • RELAX BYTIE - rozvojovo-liečivé stretnutia
  • KONIARI - základy partnerstva a komunikácie s koňmi s Hankou Trenčanskou

SKUPINY

  • ženy v náročných životných situáciách
  • začínajúci farmári / majitelia koní
  • ženy, muži aj zmiešané skupiny
  • rodiny, priatelia, páry
  • firmy, tímy

Aktuálny program a naše aktivity nájdete aj na Facebook stránke ČAROVNÉ KONE

chcete vedieť viac?